Jag har ett gammalt bleknat diapositiv från 1951. Det har en historia som jag berättar - på mitt sätt!

 photo detalj_zps5fe5411a.jpg
detalj av Family life

No comments:

Post a Comment