Före Stormen av Reza Parsa.

 photo Fo3080restormen_zpsd2371b36.jpg

Studiointeriör under ljussättning

No comments:

Post a Comment