Före Stormen - som rör sig över Europas gränser

 photo Stalinorgel_zps9d354f6b.jpg

en s.k. Staliorgel -light, en verklig lastbil men granatkastaren är av papp,byggd av BP, med assistens av chaufförer från Mölndals Lastbilscentral, och vår passare.

No comments:

Post a Comment