Göteborgs Hamns oljecisterner , barnen och fåglarna ser allt.

 photo HamniGo3080teborg-B_zps8c95f78d.jpg

Fågelperspektiv
150x100 cm
olja

No comments:

Post a Comment