Så slitna husväggar som var vanliga på /0-talet, är vanligen ommålade idag. Till slut hittade vi ett lämpligt hus på Lyckholms Bryggeri-området.

 photo utanfo3080r_zps87821aea.jpg

Upp Till Kamp:Ruth Vega Fernandez på Hoyte van Hoytemas foto.

No comments:

Post a Comment