Till det som är vackert spelades till stora delar in i en stilig miljö, Göteborgs Konserthus,

 photo Tilldetsom_zpsc94aa507.jpg

Mot Konserthuset ställdes ödsliga motorleder och uppslitande konflikter huvudkaraktärerna emellan.
Regi Lisa Langseth, foto Simon Pramsten.

No comments:

Post a Comment