undervattens miljöer med en brandmansdykare som attributör eller problem att leta upp motorväg dit en mastklädd buss kan passera...

 photo HemmahosOlssons1_zps63905b7d.jpg
Anders Lönnbro i spetsen för Kurt Olssons resor, i TV serien Hemma hos Olsson

No comments:

Post a Comment